o

 


Click for Past Results:

2006
2005


Rainbow Cup (Neal & Massy) | 28 June 2014
Sprint Triathlon | 118 Participants
Printer-Friendly Results  

SURNAME


FIRST NAME

Bib #
 
pos Time Bib# athlete's Name Age sex pl/tot Division Swim Swim Pl Tr 1 Bike Bike Pl Tr 2 Run Run Pl Country Team
45 1:33:52 121 ALISTAIR BEADLE 52 M 6 / 8 M5059 19:23 45 1:18 40:13 30 0:59 32:01 45 JAMAICA RAINBOW WARRIORS TRI CLUB
 
 
pos Time Bib# athlete's Name Age sex pl/tot Division Swim Swim Pl Tr 1 Bike Bike Pl Tr 2 Run Run Pl Country Team
1 1:06:15 167 NICHOLAS MITCHELL 19 M 1 / 8 M1619 11:08 1 0:29 33:50 1 0:33 20:17 1 TRINIDAD CCT
2 1:06:53 155 JOSHUA HO 17 M 2 / 8 M1619 11:16 2 0:27 20:24 2 TRINIDAD CORKIE'S CASUALS
3 1:10:52 158 MARK LONDON 20 M 1 / 9 M2029 14:03 3 0:52 34:39 2 0:48 20:31 3 TOBAGO
4 1:11:23 85 CALUM NOEL 17 M 3 / 8 M1619 11:46 4 0:40 35:36 3 0:32 22:51 4 GRENADA TRI DE SPICE
5 1:12:43 68 AKIL MELVILLE 32 M 1 / 25 M3039 15:03 5 0:50 35:46 4 0:47 20:19 5 TOBAGO TOBAGO FALCONS
6 1:12:50 87 MATTHEW CHUNG 18 M 4 / 8 M1619 12:52 6 35:47 23:39 6 TOBAGO RAINBOW WARRIORS TRI CLUB
7 1:15:11 162 DANIEL KOO 37 M 2 / 25 M3039 13:56 7 1:01 23:48 7 TRINIDAD
8 1:15:31 78 MARLON SCOTT 30 M 3 / 25 M3039 18:50 8 0:45 33:14 5 1:03 21:41 8 TRINIDAD
9 1:15:34 57 ELISABETH MONDON 35 F 1 / 19 F3039 13:21 9 0:53 38:39 6 0:55 21:48 9 JAMAICA
10 1:15:51 164 RENEE CHIN LEE 19 F 1 / 5 F1619 11:27 10 0:34 37:49 7 0:41 25:22 10 TRINIDAD
11 1:18:10 79 JODI GOMEZ 33 F 2 / 19 F3039 12:36 11 0:53 37:52 8 1:20 25:31 11 TRINIDAD
12 1:18:18 151 JAMES AMOW 19 M 5 / 8 M1619 11:32 12 0:36 35:29 9 0:46 29:57 12 TRINIDAD RAINBOW WARRIORS TRI CLUB
13 1:21:08 65 JAMES LONDON 53 M 1 / 8 M5059 18:15 13 1:34 23:42 13 TOBAGO RAINBOW WARRIORS TRI CLUB
14 1:21:10 172 DEVONTA NOEL 16 M 6 / 8 M1619 12:57 14 0:40 40:44 10 0:35 26:16 14 TRINIDAD RAINBOW WARRIORS TRI CLUB
15 1:21:47 128 DAVID HACKSHAW 52 M 2 / 8 M5059 18:20 15 1:57 24:58 15 TRINIDAD TRAILING EDGE MTB
16 1:21:51 56 ALLAN DARWENT 34 M 4 / 25 M3039 16:18 16 1:00 25:13 16 TRINIDAD
17 1:22:22 51 DANA LLANOS 36 F 3 / 19 F3039 14:40 17 1:01 41:28 11 0:32 24:42 17 TOBAGO
18 1:22:26 66 IAN CHIN 42 M 1 / 15 M4049 17:00 18 0:55 26:50 18 TRINIDAD RAINBOW WARRIORS TRI CLUB
19 1:23:17 77 ZENON ALLEYNE 27 M 2 / 9 M2029 16:05 19 1:02 25:56 19 TRINIDAD BPTT
20 1:24:22 76 ALEXEI VIARRVEL 27 M 3 / 9 M2029 18:24 20 1:09 39:12 12 1:00 24:39 20 TRINIDAD BPTT
21 1:24:37 138 RYAN MCINTOSH 33 M 5 / 25 M3039 20:21 21 0:58 39:40 13 0:45 22:56 21 TRINIDAD TEAM HOPE
22 1:24:46 99 BRUNO PLANTEGENEST 52 M 3 / 8 M5059 14:32 22 1:38 39:44 14 0:55 27:58 22 FRANCE
23 1:24:49 169 NICOLA DE PASS 27 F 1 / 13 F2029 14:51 23 0:46 40:29 15 0:49 27:57 23 TRINIDAD
24 1:25:06 149 GEORGE (JR.) BAIN 46 M 2 / 15 M4049 15:19 24 0:39 39:49 16 0:53 28:29 24 GRENADA TRI DE SPICE
25 1:25:08 62 HANNAH LENDERS 26 F 2 / 13 F2029 15:39 25 0:42 40:17 17 0:59 27:32 25 GBR-GREAT BRITAN RAINBOW WARRIORS TRI CLUB
26 1:26:05 107 JOHN LUM YOUNG 54 M 4 / 8 M5059 15:58 26 1:34 39:24 18 1:11 28:01 26 TRINIDAD TEAM HOPE
27 1:26:16 124 ADRIAN GITTENS 26 M 4 / 9 M2029 16:00 27 1:00 30:00 27 TRINIDAD TEAM HOPE
28 1:26:25 156 MARC MOOTOO 27 M 5 / 9 M2029 18:01 28 1:46 38:55 19 1:31 26:14 28 TRINIDAD
29 1:26:38 92 PHILIP CLIFT 62 M 1 / 2 M60+ 19:44 29 0:55 37:58 20 1:06 26:57 29 GRENADA TRI DE SPICE
30 1:26:56 61 MAEGAN IFILL 27 F 3 / 13 F2029 16:47 30 0:48 40:35 21 0:54 27:54 30 TRINIDAD TEAM HOPE
31 1:27:25 127 TRACY CARTER 47 F 1 / 12 F4049 17:24 31 1:21 26:42 31 TRINIDAD
32 1:27:32 54 DUNDEE THOMAS 38 M 6 / 25 M3039 19:47 32 1:15 38:27 22 1:17 26:47 32 TRINIDAD +ONE A WEEK
33 1:27:48 110 LORCA FARAH 45 F 2 / 12 F4049 16:51 33 1:16 25:45 33 TRINIDAD
34 1:29:29 153 KEITH NIEVES 50 M 5 / 8 M5059 15:05 34 1:10 41:47 23 1:44 29:45 34 TRINIDAD
35 1:30:49 93 LUIS MEJIA 36 M 7 / 25 M3039 17:22 35 1:40 28:05 35 DOMINICAN REPUBLIC
36 1:31:06 102 NICHOLAS SABGA 30 M 8 / 25 M3039 16:51 36 2:09 41:39 24 1:21 29:08 36 TRINIDAD
37 1:31:22 58 COLIN CLARKE 36 M 9 / 25 M3039 17:24 37 1:48 40:17 25 1:26 30:28 37 TRINIDAD +ONE A WEEK
38 1:32:13 126 KIYOMI RANKINE 44 F 3 / 12 F4049 16:45 38 0:52 44:40 26 1:01 28:56 38 TRINIDAD RAINBOW WARRIORS TRI CLUB
39 1:32:24 174 DAVID WELCH 43 M 3 / 15 M4049 15:49 39 31:43 39 TRINIDAD
40 1:32:27 83 KAIRON SERRETTE 32 M 10 / 25 M3039 19:25 40 1:56 26:46 40 TRINIDAD SPORTT
41 1:32:40 160 GARVIN DES VIGNES 38 M 11 / 25 M3039 18:53 41 2:17 42:00 27 1:04 28:27 41 TRINIDAD
42 1:32:55 148 SHINELLE PADMORE 41 F 4 / 12 F4049 15:54 42 0:57 43:15 28 0:42 32:08 42 TRINIDAD TEAM HOPE
43 1:33:02 103 RONALD VINCENT 28 M 6 / 9 M2029 24:02 43 40:11 27:15 43 TRINIDAD UWI ENDURANCE TEAM
44 1:33:52 91 LUCY MURCHIE 38 F 4 / 19 F3039 16:23 44 0:49 43:52 29 0:51 31:59 44 GRENADA TRI DE SPICE
45 1:33:52 121 ALISTAIR BEADLE 52 M 6 / 8 M5059 19:23 45 1:18 40:13 30 0:59 32:01 45 JAMAICA RAINBOW WARRIORS TRI CLUB
46 1:34:30 104 ARIEL FRANCO 18 F 2 / 5 F1619 15:21 46 1:03 32:14 46 TRINIDAD ST. JOSEPH'S CONVENT
47 1:34:47 173 NIMSHAH MOHAMMED 40 M 4 / 15 M4049 22:03 47 2:35 26:30 47 TRINIDAD NMCISL
48 1:35:42 53 SHARON GILLETTE 51 F 1 / 2 F50+ 17:25 48 1:07 42:40 31 1:11 33:21 48 TRINIDAD SHARON GILLETTE
49 1:35:47 135 JUSTINE CHAMELY 31 F 5 / 19 F3039 17:12 49 0:58 44:53 32 0:24 32:22 49 TRINIDAD TEAM HOPE
50 1:35:58 116 DEREK DANIEL 47 M 5 / 15 M4049 18:17 50 1:22 41:18 33 1:14 33:49 50 TRINIDAD TEAM HOPE
51 1:36:34 120 STEPHANIE LLANOS 27 F 4 / 13 F2029 16:43 51 0:50 42:38 34 0:42 35:43 51 TRINIDAD TEAM HOPE
52 1:37:11 136 KRISTEN JACOB 28 F 5 / 13 F2029 18:40 52 2:02 43:24 35 1:13 31:53 52 TRINIDAD TEAM HOPE
53 1:37:49 95 LUC-JESUS FERNANDEZ 27 M 7 / 9 M2029 18:11 53 44:35 33:53 53 TRINIDAD
54 1:37:52 171 STEPHEN MANICK 56 M 7 / 8 M5059 19:31 54 2:04 45:02 36 1:30 29:47 54 TRINIDAD
55 1:37:56 82 MICHAEL RICHARDSON 48 M 6 / 15 M4049 17:25 55 1:36 41:16 37 1:33 36:08 55 JAMAICA SPORTT
56 1:37:56 88 GAVIN CHIN LEE 48 M 7 / 15 M4049 15:29 56 1:19 42:12 38 1:21 37:36 56 TRINIDAD
57 1:37:59 94 VLADIMIR HENDERSON-SUITE 38 M 12 / 25 M3039 28:13 57 1:42 41:33 39 1:10 25:23 57 TRINIDAD +ONE A WEEK
58 1:38:04 152 MAIA NIEVES 16 F 3 / 5 F1619 16:10 58 0:49 45:46 40 0:34 34:47 58 TRINIDAD ST. JOSEPH'S CONVENT
59 1:38:24 134 MIRANDA MORTON-GITTENS 35 F 6 / 19 F3039 17:44 59 1:12 42:06 41 1:11 36:12 59 TRINIDAD TEAM HOPE
60 1:38:49 90 RODNEY PASCALL 50 M 8 / 8 M5059 21:28 60 1:22 43:45 42 1:10 31:06 60 TRINIDAD RAINBOW WARRIORS TRI CLUB
61 1:38:55 73 TARIQ DRIGGS 34 M 13 / 25 M3039 19:24 61 1:13 42:28 43 1:11 34:40 61 TRINIDAD BPTT
62 1:39:02 96 FIONA GRANT 33 F 7 / 19 F3039 17:05 62 1:53 27:14 62 SCOTLAND
63 1:39:17 129 DALE HARRIS 37 M 14 / 25 M3039 16:00 63 1:39 44:35 44 1:03 36:02 63 TRINIDAD
64 1:39:38 112 RAOUL EDWARDS 39 M 15 / 25 M3039 18:14 64 1:42 41:14 45 1:35 36:56 64 TRINIDAD TEAM HOPE
65 1:39:39 142 NICHOLAS CALLENDER 16 M 7 / 8 M1619 17:51 65 1:03 45:40 46 1:02 34:05 65 TRINIDAD RAINBOW WARRIORS TRI CLUB
66 1:39:43 109 ALIYA DRAKES 30 F 8 / 19 F3039 17:48 66 1:07 45:09 47 1:14 34:26 66 TRINIDAD TEAM HOPE
67 1:39:43 70 NIGEL BEST 41 M 8 / 15 M4049 21:30 67 0:49 35:17 67 TRINIDAD BPTT
68 1:41:29 97 SAMANTHA MONTSERIN 34 F 9 / 19 F3039 16:42 68 1:05 44:42 48 1:24 37:38 68 TRINIDAD
69 1:41:30 84 SHELDON JARDINE 32 M 16 / 25 M3039 16:50 69 2:02 42:45 49 1:08 38:46 69 TRINIDAD SPORTT
70 1:42:27 161 RAWLE RAGOONANAN 42 M 9 / 15 M4049 22:09 70 2:30 47:22 50 1:06 29:22 70 TRINIDAD
71 1:42:54 55 BRUCE MC INTOSH 71 M 2 / 2 M60+ 18:26 71 2:26 42:04 51 3:15 36:45 71 TRINIDAD
72 1:44:14 175 KAILEY CHOOKOLINGO 38 M 17 / 25 M3039 20:10 72 1:44 47:44 52 0:57 33:40 72 TRINIDAD BEST AUTO
73 1:44:38 137 SYDELLE JOHNSON 29 F 6 / 13 F2029 15:08 73 1:45 46:23 53 0:59 40:24 73 TRINIDAD TEAM HOPE
74 1:45:21 140 VANDA RICHARDSON 24 F 7 / 13 F2029 19:21 74 1:42 33:36 74 TRINIDAD TEAM HOPE
75 1:46:24 123 LISA SEE TAI 28 F 8 / 13 F2029 17:30 75 2:02 49:29 54 1:07 36:18 75 TRINIDAD TEAM HOPE
76 1:46:38 101 PASCALE BELL 17 F 4 / 5 F1619 15:10 76 52:06 38:22 76 TRINIDAD ST. JOSEPH'S CONVENT
77 1:46:49 150 NKOSI BROWNE 16 M 8 / 8 M1619 20:09 77 1:11 50:03 55 0:43 34:44 77 TRINIDAD RAINBOW WARRIORS TRI CLUB
78 1:46:49 106 KRIS WILSON 37 M 18 / 25 M3039 25:24 78 1:32 45:38 56 1:35 32:41 78 TRINIDAD
79 1:47:10 165 DESI GROFFROY 37 F 10 / 19 F3039 20:20 79 2:34 34:29 79 TRINIDAD AIR GUARD
80 1:48:10 145 RICHARD JONES 44 M 10 / 15 M4049 19:18 80 2:14 46:48 57 1:44 38:08 80 TRINIDAD TEAM HOPE
81 1:49:05 157 CATHERINE BAIN 45 F 5 / 12 F4049 21:20 81 1:46 48:28 58 1:03 36:29 81 TRINIDAD TEAM HOPE
82 1:49:56 89 RYAN CHURAMAN 33 M 19 / 25 M3039 27:08 82 0:54 48:04 59 1:15 32:36 82 TRINIDAD
83 1:50:02 74 JASON JOHNSON 38 M 20 / 25 M3039 31:30 83 1:42 44:46 60 0:41 31:25 83 TRINIDAD BPTT
84 1:50:03 71 JASON RILEY 43 M 11 / 15 M4049 25:57 84 2:10 TRINIDAD TEAM NEW LIFE
85 1:50:04 163 GISELLE CHIN LEE 48 F 6 / 12 F4049 19:50 85 1:26 50:59 61 1:34 36:18 84 TRINIDAD
86 1:50:13 143 SHERWIN BOUCHER 65 M 1 / 1 M-TRY 27:33 86 3:10 32:54 85 USA
87 1:50:13 147 ARLENE HAMBLIN 42 F 7 / 12 F4049 25:06 87 1:19 49:59 62 1:09 32:42 86 TRINIDAD TEAM HOPE
88 1:51:57 86 MERCEDES NUNEZ 49 F 8 / 12 F4049 19:49 88 1:44 54:22 63 1:19 34:44 87 TRINIDAD
89 1:53:06 168 DALE MARSHALL 39 M 21 / 25 M3039 17:03 89 2:05 49:22 64 2:13 42:26 88 TRINIDAD YMCA
90 1:54:11 144 ANGELIQUE JONES 45 F 9 / 12 F4049 21:10 90 2:09 50:24 65 2:18 38:11 89 TRINIDAD TEAM HOPE
91 1:54:11 154 CHRISTIAN LLANOS 44 M 12 / 15 M4049 17:09 91 1:49 42:16 90 TRINIDAD RAINBOW WARRIORS TRI CLUB
92 1:54:19 159 JASON ATKINSON 29 M 8 / 9 M2029 28:19 92 2:19 45:09 66 1:19 37:13 91 TRINIDAD SPORTT
93 1:55:57 60 RICKI BRAITHWAITE 49 M 13 / 15 M4049 24:03 93 3:22 44:37 67 4:45 39:12 92 TRINIDAD NATIONAL FLOUR MILLS
94 1:56:26 131 NAVEEN LALLA 39 M 22 / 25 M3039 24:15 94 2:05 52:39 68 0:57 36:34 93 TRINIDAD
95 1:57:09 132 KELLY-ANN CHARLES 32 F 11 / 19 F3039 24:02 95 1:31 49:39 69 1:35 40:24 94 TRINIDAD TEAM HOPE
96 1:57:21 80 KAREN KONG 36 F 12 / 19 F3039 21:36 96 1:32 53:15 70 0:57 40:03 95 TRINIDAD
97 1:58:18 133 RON MOLLINEAU 48 M 14 / 15 M4049 31:45 97 2:48 48:31 71 0:52 34:25 96 TRINIDAD TEAM HOPE
98 1:58:38 170 NIGEL SABGA 28 M 9 / 9 M2029 20:27 98 2:10 51:00 72 2:21 42:41 97 TRINIDAD
99 2:00:57 111 RIANA HARRINAUTH 36 F 13 / 19 F3039 19:15 99 2:12 40:19 98 TRINIDAD TEAM HOPE
100 2:02:20 122 SHANE NEWALLO 32 M 23 / 25 M3039 35:34 100 4:22 48:40 73 1:15 32:31 99 TRINIDAD TEAM HOPE
101 2:02:42 52 DOMINIQUE ROBINSON 25 F 9 / 13 F2029 19:28 101 2:24 56:57 74 1:03 42:53 100 TRINIDAD
102 2:03:08 75 TONYA WHARTON 30 F 14 / 19 F3039 28:44 102 2:23 52:10 75 1:57 37:56 101 TRINIDAD BPTT
103 2:07:48 81 LESTER BARRATT 38 M 24 / 25 M3039 29:47 103 4:28 46:59 76 3:34 43:03 102 TRINIDAD
104 2:07:50 115 KRISTY ANATOL 28 F 10 / 13 F2029 18:03 104 2:58 1:04:30 77 2:20 40:01 103 TRINIDAD TEAM HOPE
105 2:08:05 72 LISELLE DEDIER 43 F 10 / 12 F4049 30:51 105 56:27 39:46 104 TRINIDAD BPTT
106 2:09:52 67 PETRONILLA RAYMOND 45 F 11 / 12 F4049 16:56 106 2:36 1:08:27 78 1:35 40:20 105 TRINIDAD
107 2:10:47 64 KAREEM WHARWOOD 31 M 25 / 25 M3039 19:20 107 2:28 53:56 79 2:16 52:50 106 TRINIDAD
108 2:11:26 125 JEANNE SABGA-ABOUD 28 F 11 / 13 F2029 23:17 108 2:08 58:43 80 1:32 45:48 107 TRINIDAD TEAM HOPE
109 2:11:29 117 KADESH PILE-INNISS 24 F 12 / 13 F2029 29:54 109 2:45 1:04:39 81 1:28 32:44 108 TRINIDAD UWI ENDURANCE TEAM
110 2:11:31 105 MWEIA ELIAS 36 F 15 / 19 F3039 31:39 110 2:57 51:39 82 2:36 42:42 109 TRINIDAD
111 2:14:00 98 LAWRENCE SYLVESTER 45 M 15 / 15 M4049 27:34 111 2:11 45:52 110 TRINIDAD RAINBOW WARRIORS TRI CLUB
112 2:14:30 146 STEPHANIE MOSES 29 F 13 / 13 F2029 23:16 112 2:27 47:33 111 TRINIDAD TEAM HOPE
113 2:27:30 113 SELDETTE JOHNETTY 34 F 16 / 19 F3039 27:22 113 1:40 1:03:33 83 1:07 53:51 112 TRINIDAD TEAM HOPE
114 2:29:05 108 SHAWNA MAHARAJ 30 F 17 / 19 F3039 22:05 114 2:41 41:55 113 TRINIDAD TEAM HOPE
115 2:37:40 118 NISHA DOUGHIN 36 F 18 / 19 F3039 28:25 115 1:43 1:21:32 84 0:56 45:05 114 TRINIDAD TEAM HOPE
116 2:40:47 119 JHANNEL NIMBLETT 36 F 19 / 19 F3039 28:26 116 1:44 1:21:32 85 0:59 48:06 115 TRINIDAD TEAM HOPE
117 2:43:58 130 MARCIA PILE 48 F 12 / 12 F4049 44:54 117 2:41 1:05:36 86 0:42 50:06 116 TRINIDAD
118 2:48:38 139 HELEN DRAKES 60 F 2 / 2 F50+ 35:34 118 3:25 1:13:43 87 1:12 54:46 117 TRINIDAD TEAM HOPE
 

HOME | CALENDAR & RESULTS | ADD YOUR EVENT | LOGIN | SERVICES | CONTACT US | F.A.Q | ABOUT CHAMPIONCHIP

ODESSEY TIMING COMPANY - Ph/Fx: (868) 632-9004 - Mobile: (868) 784-4128
Copyright © 2007 Odessey Timing Company. All rights reserved. No unauthorized reproduction of any images or content without permission.
Web-based Results Technology by Webberz.com; Website layout & design by Jason Gooding